Historie

Roskilde har mange steder og institutioner, som gør byen kendt i den store verden. Domkirken, Vikingeskibsmuseet, Festivalen, RUC og Risø fremhæves især som det, der placerer Roskilde på verdenskortet. Men Roskilde er også den eneste by i verden, hvor der ligger et fuld-skala slagteri til undervisningsbrug. Både i Danmark og i udlandet er det Slagteriskolen, man henvender sig til, hvis man vil vide noget om kød og kødproduktion. Fra at være en rendyrket fagskole har Slagteriskolen gennem tiden udviklet sig til også at være uddannelsescenter for en række andre brancher. Hotel- og restaurationsbranchen, medicinalbranchen, den bioteknologiske industri, fødevareindustrien, køkken/kantine-området, for bare at nævne nogle af hovedområderne. I 2003 indførte skolen samlebetegnelsen Uddannelsescentret i Roskilde for at sende et signal til omgivelserne om sin faglige bredde, og sin status som både Slagteriskole, Erhvervsskole, Erhvervsakademi og AMU-center. 

 

Baconpenge

Det hele startede fordi slagterbranchen i Danmark i efterkrigstiden rådede over et ikke ubetydeligt pengebeløb i form af tilgodehavender fra baconeksport, som ikke var blevet afregnet ved udbruddet af 2. verdenskrig. Da samtidig visionære kræfter fremhævede, at uddannelse og forskning var nødvendig for at sikre højere kvalitet og større konkurrencedygtighed i fødevareproduktionen, blev nogle af baconpengene investeret i Slagteriskolen. I sine første år var skolen placeret i Odense, men i 1964 flyttede skolen til Maglegårdsvej i Roskilde.


 

Mest viden om kød

Med stor sandsynlighed er Slagteriskolen den undervisningsinstitution, som på verdensplan har samlet mest viden om slagtning, kødproduktion og kødkontrol under ét tag. Når telefonen ringer på Maglegårdsvej i Roskilde er det derfor ikke sjældent udenlandske slagterivirksomheder, som efterspørger Slagteriskolens særlige ekspertiser. Skolens faglærere har gennem tiden undervist laboranter, fødevareteknologer, dyrlæger og slagteriarbejdere i mere end 100 lande, fra Japan til Irland og fra Brasilien til Australien. På veterinærområdet har skolens dyrlæger i de seneste år udviklet efteruddannelsesprogrammer i kødkontrol for dyrlæger i de baltiske lande, og dermed hjulpet bl.a. kødindustrien i blandt andet Estland, Letland og Litauen tættere på at kunne leve op til EU’s stramme krav til kødprodukter og dermed få adgang til nye eksportmarkeder. På alle disse fronter er Slagteriskolen i høj grad med til at placere Roskilde på verdenskortet, ikke mindst fordi mange udenlandske elever rejser til byen for at få deres uddannelse.

 

Laboranter, kokke og tjenere

Allerede fra starten i 1964 fik slagterne ikke lov til at beholde de nye faciliteter i Roskilde for sig selv. De skulle pænt dele med laborantelever på den nyoprettede laborantuddannelse, som skulle understøtte den bølge af forskning og udvikling, som tog fart i 1960'erne og stadig accelererer. Senere i 60'erne kom også levnedsmiddelteknik på programmet og med indførelsen af de erhvervsfaglige grunduddannelser - EFG - i midten af 1970'erne kom slagtere, dyrlæger, laboranter og levnedsmiddelteknikere til at dele deres skole med kokke-, bager-, tjener- og køkkenassistentelever. Som det foreløbig sidste skud på stammen holdt AMU i Roskilde sit indtog på skolen i 2002, hvor fødevareuddannelserne blev suppleret med uddannelsen til faglært serviceassistent, et åbent EDB-værksted og rengøringskurser.


I de mere end 40 år der er gået siden oprettelsen, har Slagteriskolen udviklet sig til at være Uddannelsescentret i Roskilde, inden for sine uddannelsesområder. Op mod 10.000 mennesker  modtager hvert år undervisning i kortere eller længere tid. Og selvom meget har ændret sig gennem årene, er skolens opgave stadig den samme: at hjælpe virksomheder på alle uddannelsesområder til at opnå højere kvalitet og større konkurrencedygtighed gennem uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere. I takt med den stigende globalisering og internationalisering bliver denne opgave ikke mindre i årene der kommer.

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Maglegårdsvej 8 Postboks 209
4000 Roskilde
tlf: +45 46 34 62 00
EAN nr. 5798000553590
CVR nr. 42460915
About us   •