Undervisningsmiljøvurdering

 

Frem til 2008 har skolen udarbejdet en samlet undervisningsmiljøvurdering for hele skolen. Resultaterne fra 2008 og 2007 kan ses her: 

Fra 2009 og frem gennemføres undervisningsmiljøvurderingen på EUD hvert tredje år som del af en elevtilfredsundersøgelse og på Erhvervsakademiet i forbindelse med semesterevalueringer.

 

EUD

Skolen gennemfører hvert år en elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) blandt EUD-eleverne. Hvert tredje år suppleres elevtilfredshedsundersøgelsen med en række spørgsmål, som dermed udgør en undervisningsmiljøvurdering. Dette sker første gang i 2011.

 

Resulaterne af elevtilfredshedsundersøgelserne for EUD kan ses her.

 

Erhvervsakademi

For Erhvervsakademiet gennemføres undervisningsmiljøvurdering i forbindelse med semesterevalueringerne. 

 

Resulaterne af semesterevalueringerne for laborantuddannelsen kan ses her

Resulaterne af semesterevalueringerne for procesteknologuddannelsen kan ses her.  

 

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Maglegårdsvej 8 Postboks 209
4000 Roskilde
tlf: +45 46 34 62 00
EAN nr. 5798000553590
CVR nr. 42460915
About us   •